// home

Latest Post

Medemenselijkheid óók in crisis?

In alle godsdiensten is medemenselijkheid op een of andere manier een hoge waarde: als naastenliefde, compassie, zorg voor weduwen en wezen, of als burenhulp. Onze zakelijke westerse samenleving lijkt hier echter weinig ruimte voor te geven. Wie mee wil tellen, moet zich kennelijk hard opstellen: medemenselijkheid is iets voor binnen de familie en de [...]

Asides