Geplaatst op

Wat zijn de regels van gezondheid en veiligheid op het werk?

Veiligheid

Volgens de wet zijn bedrijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers op de werkplek. Arbeidsveiligheidsspecialisten, bedrijfsartsen en veiligheidsfunctionarissen ondersteunen bedrijven bij het implementeren van passende bedrijfsspecifieke veiligheidsmaatregelen.

Volgens de verordening hebben bedrijven bedrijfsartsen nodig die de preventieve medische controles van de werknemers uitvoeren en hen in het algemeen adviseren en ondersteunen bij alle vragen over gezondheid en veiligheid op het werk.

Arbeidsveiligheid in het bedrijf

Evenzo moet een werkgever specialisten voor arbeidsveiligheid aanstellen die over een uitgebreide expertise beschikken, en het valt natuurlijk aan te bevelen ook ander personeel te sturen naar een vca basis cursus. De werktijden van bedrijfsartsen en arbeidsveiligheidsspecialisten zijn vastgelegd in de reglementen van de beroepsverenigingen. Daarnaast adviseren ere-veiligheidsfunctionarissen over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij letten op onveilig of ongezond gedrag in het bedrijf en zorgen voor adequate beschermingsmiddelen en middelen. Ze fungeren als multipliers tussen het personeelsbestand en de managers.

Daarnaast adviseren ere-veiligheidsfunctionarissen over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij letten op onveilig of ongezond gedrag in het bedrijf en zorgen voor adequate beschermingsmiddelen en middelen. Ze fungeren als multipliers tussen het personeelsbestand en de managers.

Het aantal beveiligers is afhankelijk van het aantal medewerkers. Ook beveelt de wet aan om de aanstelling van de veiligheidsfunctionaris afhankelijk te maken van het aantal medewerkers, de risico’s in het bedrijf en de nabijheid qua locatie, tijd en deskundigheid. Comité voor gezondheid en veiligheid op het werk: uitgebreide uitwisseling over de gezondheid en veiligheid van werknemers De arbeidsveiligheidscommissie, die wordt ingesteld voor bedrijven met 20 of meer werknemers, vertegenwoordigt een andere functie op het gebied van arbeidsveiligheid.

De Arbo-commissie bespreekt kwesties met betrekking tot gezondheids- en veiligheidskwesties, stelt maatregelen vast en coördineert deze. De leden van de Arbocommissie zijn onder meer: Werkgever, een vertegenwoordiger van de afdeling Human Resources, twee leden van de ondernemingsraad/personeelsraad, bedrijfsartsen, arbeidsveiligheidsspecialisten en veiligheidsfunctionarissen, mits onderwerpen uit hun vakgebied aan bod komen. Ze komen minimaal één keer per kwartaal bij elkaar. Het is aan te raden het aantal deelnemers aan alle genoemde groepen te beperken.